Dalam dunia perniagaan, pemilihan bentuk perniagaan yang sesuai adalah langkah kritikal bagi usahawan yang bercita-cita tinggi. Dua entiti yang sering menjadi pilihan utama adalah perniagaan enterprise dan syarikat sendirian berhad (SDN BHD). Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi perbezaan di antara keduanya, serta merungkai beberapa aspek penting berkaitan dengan SDN BHD.

Daftar SDN BHD dan Prosesnya
Sebelum menjelajahi perbandingan, adalah penting untuk memahami bagaimana proses pendaftaran sebuah syarikat SDN BHD dilakukan. Prosedur ini diatur di bawah Akta Syarikat 2016 di Malaysia. Daftar SDN BHD melibatkan beberapa langkah kunci seperti pemilihan nama syarikat yang sesuai, pendaftaran pengarah syarikat, dan penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Enterprise vs. SDN BHD: Perbandingan Ringkas

  1. Bentuk Perniagaan:

Enterprise biasanya dijalankan oleh individu atau pasangan, sementara SDN BHD merupakan entiti yang berdiri sebagai entiti perniagaan yang berasingan dari pemiliknya.

  1. Pengarah Syarikat:

Enterprise tidak memerlukan pengarah formal, sementara SDN BHD wajib mempunyai pengarah yang ditetapkan dan disenaraikan dalam pendaftaran syarikat.

  1. Kewangan dan Tanggungjawab:

Perniagaan enterprise berkait rapat dengan pemiliknya, di mana tanggungjawab kewangan dan perundangan tidak dibatasi. Sementara itu, SDN BHD memberikan perlindungan hukum kepada pemilik dan menghadkan tanggungjawab mereka kepada jumlah modal yang disumbangkan.
Pengarah Syarikat dan Peranannya dalam SDN BHD
Pengarah syarikat adalah individu yang memainkan peranan kunci dalam pengurusan syarikat. Dalam konteks SDN BHD, pengarah tidak hanya memainkan peranan strategik dalam membuat keputusan, tetapi juga mempunyai tanggungjawab undang-undang terhadap kegiatan syarikat. Akta Syarikat 2016 menetapkan kelayakan dan tanggungjawab pengarah, termasuk aspek-aspek seperti integriti, etika, dan kebolehpercayaan.

Kelebihan Syarikat SDN BHD: Perlindungan dan Kredibiliti
Kelebihan utama pilihan SDN BHD adalah perlindungan hukum yang diberikannya kepada pemiliknya. Struktur entiti ini memisahkan harta syarikat dari harta peribadi pemilik, menyediakan perlindungan kepada pemilik daripada tanggungjawab kewangan syarikat. Selain itu, kehadiran “SDN BHD” di belakang nama syarikat memberikan kredibiliti tambahan, meningkatkan keyakinan pelanggan, pembekal, dan pelabur.

HOT  3 Punca Utama Diabetes

Cara Daftar Syarikat SDN BHD: Langkah-langkah Penting
Pilih Nama Syarikat: Pastikan nama yang dipilih mematuhi garis panduan SSM dan masih tersedia.
Pendaftaran Pengarah dan Pemegang Saham: Tentukan pengarah syarikat dan pendaftaran pemegang saham.
Penyediaan Dokumen: Siapkan dokumen yang diperlukan, termasuk borang pendaftaran dan perjanjian pembentukan syarikat.
Bayaran Yuran: Bayar yuran pendaftaran mengikut jadual yang ditetapkan.
Penyerahan Dokumen ke SSM: Serahkan dokumen-dokumen kepada SSM untuk pendaftaran rasmi.
Dalam kesimpulannya, pemilihan antara enterprise dan SDN BHD bergantung pada keperluan perniagaan individu. SDN BHD menawarkan kelebihan perlindungan dan kredibiliti yang signifikan, tetapi proses pendaftaran yang melibatkan daftar SDN BHD harus diurus dengan teliti mengikut peraturan dan garis panduan yang ditetapkan.

Baca Artikel selanjutnya: