Liyana Marzuki Silap

Baru-baru ini, sebuah insiden yang melibatkan Liyana Marzuki, seorang peguam muda yang juga merupakan pegawai khas kepada ahli politik PKR, telah mencetuskan perdebatan di media sosial mengenai status pegawai badan berkanun di Malaysia. Insiden ini bermula apabila Liyana Marzuki melontarkan pandangan di Facebooknya yang mengatakan Pegawai yang bekerja di Badan Berkanun bukan penjawat awam.

Liyana telah menyatakan bahawa pegawai di Tourism Malaysia, yang merupakan badan berkanun di bawah Kementerian Pelancongan, bukanlah penjawat awam. Namun, pandangan ini ternyata tidak tepat.

Pertama dan terpenting, penting untuk memahami bahawa badan berkanun di Malaysia, termasuk Tourism Malaysia, memang dianggap sebagai sebahagian dari sektor awam. Pegawai yang berkhidmat dalam badan berkanun tersebut adalah penjawat awam, walaupun mereka mungkin berada di bawah satu set peraturan dan manfaat yang berbeza berbanding dengan mereka yang bekerja secara langsung di bawah kerajaan persekutuan atau negeri. Ini berarti bahwa pandangan Liyana Marzuki bahawa pegawai badan berkanun bukan penjawat awam adalah salah.

Menurut Perlembagaan Malaysia, kuasa untuk melantik, memecat, atau menurunkan pangkat penjawat awam, termasuk pegawai badan berkanun, tidak dilakukan “sesuka hati” oleh mana-mana menteri. Sebaliknya, terdapat prosedur yang ketat dan mekanisme penyeliaan yang bertujuan untuk memastikan integriti dan keadilan dalam pengurusan sumber manusia dalam sektor awam. Proses ini termasuklah penilaian prestasi, siasatan terhadap tuduhan salah laku, dan penerapan prosedur disiplin yang adil sebelum sebarang tindakan pemecatan atau penurunan pangkat dilakukan.

Liyana Marzuki, dalam kapasitinya sebagai peguam dan pegawai kepada seorang politikus muda dari PKR, mestilah menyedari pentingnya mengemukakan pandangan yang berdasarkan fakta dan pemahaman yang tepat mengenai undang-undang. Kesilapan ini menggariskan pentingnya untuk semua profesional, terutamanya mereka yang berada dalam bidang undang-undang, untuk terus memperkukuhkan pengetahuan mereka mengenai struktur dan operasi kerajaan, termasuk perbezaan antara badan berkanun dan agensi kerajaan lainnya.

HOT  Cara Menghilangkan Rasa Letih dan Lesu: Panduan Terbaik untuk Memulihkan Tenaga Anda

Kesimpulannya, insiden ini merupakan pengingat bahawa dalam era maklumat yang cepat berubah, keakuratan dan ketelitian dalam mengemukakan pandangan, terutama yang berkaitan dengan undang-undang dan tata kelola kerajaan, adalah penting. Kesilapan Liyana Marzuki mengenai status pegawai badan berkanun sebagai penjawat awam menunjukkan keperluan untuk dialog yang berinformasi dan bertanggungjawab dalam ruang awam, serta kepentingan pendidikan berterusan dalam bidang undang-undang dan pentadbiran awam.

Rujukan Perlembagaan Persekutuan

Untuk mendapat pengesahan tepat. Rujukan Perlembagaan Persekutuan di bahagian X – Perkhidmatan-Perkhidmatan Awam Perkara 132 (3) tidak mengatakan bahawa Badan Berkanun bukan perkhidmatan awam kecuali jika dibawah Suruhanjaya atau Majlis. Di sini menunjukkan Liyana Marzuki silap.

Semakan Daripada CHATGPT 4.0

Rujukan kedua bagi mendapat pengesahan tambahan. Boleh rujuk ChatGPT dan Chat GPT juga mengatakan bahawa Badan Berkanun juga adalah dikategorikan penjawat awam.