Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) merupakan satu inisiatif penting dalam sistem pendidikan agama Islam di Malaysia. Ia bertujuan untuk menilai pencapaian pelajar dalam pelajaran agama Islam yang mereka pelajari di sekolah-sekolah KAFA (Kelas Agama Rakyat). UPKK adalah sebahagian daripada usaha untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran agama Islam di peringkat asas.

Pengenalan

UPKK diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai satu mekanisme penilaian bagi mengukur tahap pemahaman dan pengetahuan pelajar dalam pelajaran agama Islam. Ia juga bertujuan untuk mengukuhkan lagi keberkesanan program pendidikan agama Islam di peringkat sekolah rendah. Ujian ini memberi penekanan kepada beberapa aspek penting dalam pembelajaran agama, termasuk pemahaman konsep-konsep asas, amalan ibadah, dan pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.

Tujuan UPKK

 1. Mengukur Pencapaian Pelajar: UPKK bertujuan untuk menilai tahap pencapaian pelajar dalam pelajaran agama Islam setelah menamatkan pengajian di sekolah-sekolah KAFA.
 2. Menilai Kualiti Pengajaran: Melalui hasil UPKK, kualiti pengajaran dan pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah KAFA dapat dinilai dan dipantau untuk penambahbaikan yang berterusan.
 3. Memberi Pengiktirafan: Pelajar yang berjaya dalam UPKK akan diberi pengiktirafan dan sijil sebagai penghargaan atas usaha dan pencapaian mereka dalam pembelajaran agama Islam.

Struktur Ujian

UPKK menguji pelbagai aspek dalam pembelajaran agama Islam, termasuk:

 1. Pemahaman Terhadap Al-Quran: Ujian ini menguji kefahaman pelajar terhadap ayat-ayat Al-Quran, termasuk pemahaman terhadap makna dan tafsirannya.
 2. Pemahaman Terhadap Hadis: Pelajar diuji tentang pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan aplikasinya dalam kehidupan seharian.
 3. Fahaman Akidah: UPKK menguji kefahaman pelajar terhadap konsep-konsep akidah dan keyakinan dalam Islam.
 4. Amalan Ibadah: Ujian ini juga menguji kefahaman dan amalan pelajar dalam melakukan ibadah seperti solat, puasa, dan lain-lain.
 5. Pemahaman Etika dan Moral: Pelajar diuji tentang pemahaman mereka terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam Islam serta aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat.
HOT  Sony Playstation 5 - Segalanya Yang Di Dedahkan Tentang Konsol Terbaru Sony.

Pelaksanaan UPKK

UPKK dijalankan setiap tahun di peringkat sekolah-sekolah KAFA di seluruh Malaysia. Ujian ini biasanya dijalankan pada penghujung tahun akademik. Pelajar akan menghadapi ujian bertulis yang menguji pelbagai aspek pembelajaran agama Islam. Keputusan UPKK kemudiannya diumumkan dan pengiktirafan diberikan kepada pelajar yang berjaya.

Faedah UPKK

UPKK memainkan peranan penting dalam meningkatkan standard pendidikan agama Islam di Malaysia. Antara faedah-faedahnya termasuk:

 1. Mengukuhkan Pemahaman Agama: Melalui UPKK, pelajar dapat mengukuhkan pemahaman mereka terhadap aspek-aspek penting dalam agama Islam.
 2. Pengiktirafan Prestasi: Pelajar yang berjaya dalam UPKK mendapat pengiktirafan dan sijil yang dapat meningkatkan keyakinan diri mereka.
 3. Meningkatkan Kualiti Pengajaran: Hasil UPKK juga membantu guru-guru untuk menilai keberkesanan pengajaran mereka dan membuat penambahbaikan yang diperlukan.
 4. Mempromosikan Nilai-nilai Islam: Ujian ini membantu mempromosikan nilai-nilai Islam dalam kalangan pelajar dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) merupakan satu inisiatif penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran agama Islam di Malaysia. Melalui UPKK, pelajar dapat menguji pemahaman mereka dan mendapat pengiktirafan atas usaha mereka dalam pembelajaran agama Islam. UPKK juga membantu meningkatkan kualiti pengajaran agama Islam di peringkat sekolah rendah dan mempromosikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Dengan pelaksanaan yang sistematik dan berterusan, UPKK terus menjadi pemangkin dalam pembangunan pendidikan agama Islam di negara ini.